Μεντεσέδες με δύο στελέχη δίπτερος και θρος ρουλεμάν σειρά 200