Μεντεσέδες με δύο στελέχη δίπτερος μακρύς και θρος ρουλεμάν σειρά 2000