Μεντεσέδες με τέσσερα στελέχη δίπτερος και θρος ρουλεμάν σειρά 400