Μεντεσέδες με τέσσερα στελέχη μονόπτερος σειρά 400