Μεντεσέδες με τρία στελέχη δίπτερος και θρος ρουλεμάν σειρά 300