Μεντσέδες με δύο στελέχη μονόπτερος μακρύς σειρά 2000