Ράουλο με πλαϊνή βάση ένα ρουλεμάν τετράγωνο προφίλ